Sprøjtehuset

Untitled Document
Byggeskik

Landsbyens sprøjtehus er - ligesom det oprindelige forlæg fra Turup - opført helt i grundmur, bygget af såkaldte "flensborgsten", der var smallere end de almindelige danske teglsten. Desuden har huset tegltag. Murstenene blev udført til selve byggeriet, mens tagstenen er genbrug fra en nebrudt bygning.

Facadernes vægge er udstyret med nicher. Det har man formodentlig valgt for at spare på murstenen - i alt kunne ca. 400 sten spares ved denne fremgangsmåde.