Husmandsstedet fra Turup

Untitled Document

Huse som Turuphuset med tre længer blev meget almindelige i 1800-tallet som følge af befolkningsvækst og opdeling af gårde. Længernes størrelsen afhang af agerbrugets størrelse. De to længer var oprindelig med suler dvs. tagbærende stolper. Ombygningerne hvor sulekonstruktionen ændres til bindingsværk er typisk for bygninger som har stået både i 18- og 1900-tallet. Huset er et væsentligt, typisk element i museet.