Skamby-Torupgården

Untitled Document

Skamby-Torupgården spiller en særlig rolle i Den Fynske Landsby. Den er landsbyens aktivitetsgård; her holder en del af landsbyens dyr til og her foregår en lang række af landsbyens publikumsrettede aktiviteter.

Under ombygningen til aktivitetsgård er Skamby-Torupgården blevet nyindrettet med rum, som er rekonstrueret efter dokumenteret viden om gårdens tidligere udseende samt generel viden om 1800tallet. Fra nyt er således blevet indrettet svinestald, hestestald, kostald, mælkeri, bageovn samt karle- og pigekamre.
Yderligere information: Bjarne Porsmose: ?Skamby-Torupgårdens historie?. Fynske Minder 1983, s. 107-121.