Havehuset

Untitled Document

Havehuset bag Davinde Vandmølle er rejst som vidnesbyrd om den ændrede havemode, der trængte frem i Danmark fra slutningen af 1700-tallet. Hvor man tidligere havde prist barokhaven med dens strengt geometriske former, der udtrykte menneskets kontrol over naturen, bliver det i stigende grad populært at indrette en "romantisk" have. De romantiske haver var påvirket af tidens ideal om at vende "tilbage til naturen", og de kom til Danmark via inspiration fra især England, hvorfor denne slags haver også ofte benævnes "engelske" haver.