Vindmøllen

Untitled Document

Maderup Vindmølle er rejst i Den Fynske Landsby som en repræsentant for de mange vindmøller, der prægede det fynske landskab. Vindmøllerne placeredes højt i landskabet fri for skærmende bevoksning og bebyggelser, for på den måde bedst at udnytte vindkraften. Denne særlige beliggenhed gjorde vindmøllerne til en markant del af kulturlandskabet, især i anden halvdel af 1800-tallet, hvor antallet af især hollandske vindmøller steg voldsomt, efter afskaffelsen af næringsfrihedsloven i 1862 gjorde det frit for alle at slå sig ned som møllere.

I Den Fynske Landsby er vindmøllen placeret lavt i forhold til de optimale vindforhold. Dette er gjort for at fremhæve sammenhængen med landsbyens vandmølle. I løbet af 1800-tallet førte udskiftningen, nye dyrkningsmetoder og nye redskaber til et øget afkast af jorden. Her måtte vandmøllerne efterhånden opgive at følge med, og et større antal vindmøller så nu dagens lys. Sammenstillingen med Davinde Vandmølle er særlig interessant i betragtning af, at mølleren på Davinde faktisk i 1887 rejste en lille vindmølle ved siden af sin vandmølle for at udvide kapaciteten.