Vindmøllen

Untitled Document
Sociale forhold

Maderup Vindmølle blev bygget på et tidspunkt med stigende behov for møllekapacitet, som følge af de generelle opgangstider i landbruget. Alligevel hørte der dog til møllen en mindre gård med et jordtilliggende på lidt over en tønde hartkorn (1839), som bidrog til husstandens indtægt. I de sidste 100 år før Den Fynske Landsby overtog vindmøllen var den i samme møller-families eje. Møller Christian Duus erhvervede Maderup vindmølle i 1839, få år efter den blev bygget, og ved hans død fortsatte hans enke Kirstine Marie driften. Ved et senere giftermål drev Johan Peter Julius Hansen møllen indtil Kirstine Marie og Christian Duus? søn Hans Peter Duus overtog møllen i 1895.