Birkedommerfængslet

Untitled Document

Birkedommerfængslet fra Liselund er rejst i Den Fynske Landsby som et eksempel på 1700- og 1800tallets retssystem, hvor storgodserne kunne fungere som selvstændige retskredse - birker - ved siden af herreder og købstæder.

I birkerne udnævnte godsejeren en birkedommer, der fungerede som politi og dommer, ligesom herreds- eller byfogeden gjorde det i de almindelige restkredse. Godsejeren havde også ret til at oppebære de bøder, der blev udskrevet ved domstolene.

Storgodsernes særlige birkeret bortfaldt med grundloven i 1849.