Bomhuset

Untitled Document
Sociale forhold

Da landevejen mellem Nyborg og Odense var færdig i 1820 var der naturligvis brug for folk til at betjene de nye vejbomme. Bomhusene blev bortforpagtet, Langeskov-bomhuset - der lå ved 2 mile stenen fra Nyborg mod Odense - blev forpagtet af en odenseansk købmand, der ansatte en bommand til at varetage arbejdet.

Både denne første bommand og de senere drev håndværksvirksomhed ved siden af pasningen af bommen, og efter 1850, hvor husets funktion som opkrævningssted ophørte som følge af protester mod bompengeordningen, blev håndværket hovedindtægt for husets beboere.