Bomhuset

Untitled Document
Byggeskik

Det oprindelig bomhus var 4 fag langt og 11 alen (knap 7 m) dybt og bygget med mure af stampet ler, overtømmer af bøg og stråtag. Ved en ombygning i 1849 erstattedes den nordre og den vestre lermur med en bindingsværkskonstruktion med brændte sten i tavlene. En senere tilbygning til tørve- og svinehus byggedes i samme konstruktion, mens et baghus fra 1920´erne byggedes med grundmur og halvtag af tagpap. Ved genrejsningen i Den Fynske Landsby er denne bygning opført i bindingsværk.