Hospitalet

Untitled Document

Katterød Hospital er rejst i Den Fynske Landsby som eksempel på en bolig til landbosamfundets lavere sociale lag. Ordet "hospital" betegnede i 1700-tallet noget helt andet end i dag. Hospitaler var ikke institutioner, hvor man helbredte folk, men derimod datidens fattighuse eller hjælpeinstitutioner.

I 1700-tallet blev det i stigende grad almindeligt, at godserne tog en form for socialt ansvar og oprettede fattiggårde for de fattige gamle, der havde arbejdet hele deres liv på godset.Yderligere information:
Johnny Wøllekær: "For at gjøre de Fattiges Vilkaar saa taalelige som muligt i Alderdommens og Skrøbelighedens Dage". Fynske Minder 1989, s. 107-122.
Eigil Hansen: "Katterød Hospital". Fynske Minder 1979/80, s. 139-147.