Landarbejderhuset

Untitled Document

Landarbejderboligen fra Fjellerup er rejst i Den Fynske Landsby som repræsentant for en af de boligformer, som landbrugets mange jordløse boede under. Der var tale om små huse - helt eller næsten uden jord - hvor landsbyens daglejere, håndværkere, tjenestefolk boede.

I Den Fynske Landsby bruges Fjelleruphuset til museets værkstedsaktiviteter for skolebørn, eksempelvis madlavning, tekstilarbejde, træskærerarbejde mv.