Fjelstedgården

Untitled Document
Haven

På nordsiden af Fjelstedgårdens stuehus findes Den Fynske Landsbys største blomsterhave med fine bede omkranset af lave buksbomhække. Prydhaven er en senere opfindelse end de mere praktisk anlagte haver og fik størst betydning ved de større gårde. Fjelstedgårdens have er udstyret med en stenhøj i den ene ende - endnu et tegn på "den nye havestil", der holdt sit indtog i anden halvdel af 1800-tallet.


Et krydderurtebed er anlagt nærmest stuehusets mur, så man havde kortest mulig vej til de planter, der blev benyttet i madlavningen. På gårdspladsen vokser stokroser langs stuehuset.