Fjelstedgården

Untitled Document
Bygningernes alder og anvendelse

Fjelstedgården fremstår i dag, som den så ud i midten af 1800tallet, selvom bygningerne er væsentlig ældre. Stuehuset er fra 1700-tallet, men nogen præcis datering kendes ikke. Den sydlige længe er antagelig fra 1767 ? længen blev ombygget i 1905, men det gamle bindingsværk blev genbrugt. Fjelstedgårdens ældste bygningsdele er de to sulebyggede længer i hhv. øst og vest. Dendrokronologiske undersøgelser har fastslået, at træstolperne i sulekonstruktionerne er fældet i anden halvdel af 1500-tallet. Om de har stået i Fjelstedgården fra starten af er naturligvis uvist, men det er dog sandsynligt.