Keglebanen

Untitled Document

Keglehuset, der i dag ligger i landsbyens krohave, kommer oprindelig fra hovedgården Erholm midt mellem Odense og Middelfart. Huset, der blev opført af amtmand Hans Wilhelm Cederfeld de Simonsen i anledning af hans eneste søns studentereksamen i 1835, var placeret i godsets park. Om der allerede dengang hørte en keglebane til det lille hus er uvist.

I 1953 blev det gamle keglehus skænket til Den Fynske Landsby af hofjægermester Hans Christian C.F. Cederfeld de Simonsen til Erholm. Huset blev genrejst i Sortebro Kros have året efter, og i 1990 blev en keglebane i mahogniplanker anlagt.

Til et keglespil hører ni kegler, der placeres for enden af banen, den største - kongen - i midten og den mindste forrest. Spillernes mål er så at vælte keglerne ved at rulle en hård trækugle ned ad keglebanen. Keglespillet er en gammel forlystelsesform, sandsynligvis af tysk oprindelse. I Danmark var keglespil og andre spil med kugler og stokke almindelig udbredt allerede i middelalderen og rennaissancen.